اطلاعیه

بدینوسیله به استحضار زبان آموزان محترم می رساند

از آنجا که مرکز زبانهای خارجی دانشگاه ارومیه به بخش خصوصی واگذار گردیده است

لذا برای نیمسال تابستان 94 ثبت نام و پذیرش نداشته واز واریز هرگونه وجه

برای نیمسال تابستان و ترمهای آتی خودداری فرمایید 

__________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:155  این هفته:986  این ماه:2756  امسال:56729