اطلاعیه                                          اطلاعیه

                         

 

بدینوسیله به استحضار زبان آموزان محترم می رساند

 

از آنجا که مرکز زبانهای خارجی دانشگاه ارومیه به بخش خصوصی واگذار گردیده است

 

لذا برای نیمسال تابستان 94 ثبت نام و پذیرش نداشته واز واریز هرگونه وجه

 

برای نیمسال تابستان و ترمهای آتی خودداری فرمایید

 

 


 

 

نتایج امتحانات ترم بهار 1394


زبان آموزان گرامی:


آن دسته از افرادی که نمره آنها کمتر از 70 می باشد، مجاز به شرکت در ترم بالاتر نخواهند بود و می بایست همان ترم را تکرار نمایند.


آن دسته از افرادی که نمره آنها بین 70 تا 75 می باشد، به صورت مشروط می توانند در ترم بالاتر شرکت نمایند. مشروط بر اینکه نمره آنها در ترم آتی بالاتر از 85 باشد.


زبان آموزانی که ترم گذشته به صورت مشروط ثبت نام کرده بودند چنانکه نمره آنها کمتر از 85 شده است مجاز به شرکت در ترم  بالاتر نخواهند بود.


زبان آموزانی که نمره اول کلاس را کسب کرده اند نصف شهریه واریز خواهند کرد.


زبان آموزانی که در سطوح RFC 3 و GFC 3 نمره قبولی کسب کرده اند، بایستی در آزمون EXIT که روز چهارشنبه مورخه 20/03/94 ساعت 17 برگزار خواهد شد شرکت نمایند. در صورتی که در این آزمون شرکت نکنند و یا نتوانند نمره قبولی کسب نمایند از شرکت در سطح بالاتر محروم خواهند شد.


تاریخ تعیین سطح ترم آتی و تاریخ ثبت نام متعاقباً اعلام خواهد شد.


جهت اطلاع از برنامه کلاسی و تاریخ شروع و پایان ترم و تاریخ آزمونها می توانید به سایت http://amozeshzaban.urmia.ac.irمراجعه نمایید.


 


 


 


مدرس :  خانم شمسی

سطح : YFC 1


 


ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره زبان آموزی

نمره کل

وضعیت

1

 

9209785

86.5

 

2

 

9209786

57.25

FAIL

3

 

9209787

86.25

 

4

 

9209788

91.5

 

5

 

9209789

94.5

 

6

 

9209790

94

 

7

 

9209791

90.5

 

8

 

9209792

70

CP

9

 

9209793

84.25

 

10

 

9209794

92

 

11

 

9209795

94.5

 

12

 

9209796

96

TOP

13

 

9209797

-

 

14

 

9209798

90.5

 

15

 

9209799

-

 

16

 

9209800

95.5

 

17

 

9209801

-

 


 


مدرس :  خانم نظامدوست

سطح : YFC 2

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره زبان آموزی

نمره کل

وضعیت

1

 

9209769

90

 

2

 

9209683

93

 

3

 

9209670

89

 

4

 

9209684

-

 

5

 

9209667

91

 

6

 

9209669

90

 

7

 

9209761

87

 

8

 

9209762

86

 

9

 

9209763

91

 

10

 

9209764

-

 

11

 

9209765

89

 

12

 

9209766

90

 

13

 

9209767

93

 

14

 

9209682

88

 

15

 

9209671

84

 

16

 

9209679

95

 

17

 

9209697

91

 

18

 

9209695

82

 

19

 

9209696

97

TOP

20

 

9209768

94

 

21

 

9209687

71

CP

22

 

9209678

92

 

23

 

9209760

70

CP

24

 

9209677

93

 

 

 

مدرس :  خانم نظامدوست

سطح : YFC 2

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره زبان آموزی

نمره کل

وضعیت

1

 

9209774

89

 

2

 

9209775

89

 

3

 

9209776

-

 

4

 

9209777

66

FAIL

5

 

9209626

62

FAIL

6

 

9209640

62

FAIL

7

 

9209778

81

 

8

 

9209673

72

 CP

9

 

9209779

69

FAIL

10

 

9209676

74

CP

11

 

9209675

75

 

12

 

9209672

92

 

13

 

9209692

-

 

14

 

9209680

97

TOP

15

 

9209681

69

FAIL

16

 

9209693

-

 

17

 

9209780

-

 

18

 

9209781

91

 


مدرس : خانم شمسی

سطح  :YFC 3


 


ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره زبان آموزی

نمره کل

وضعیت

1

 

9209624

87

 

2

 

9209703

86.5

 

3

 

9209621

88

 

4

 

9209622

79

 

5

 

9209805

92.25

 

6

 

9209806

94

 

7

 

9209807

85.75

 

8

 

9209804

88.5

 

9

 

9209632

94.5

TOP

10

 

9209631

93

 

11

 

9209630

93

 

12

 

9209698

70.5

CP

13

 

9209633

56.5

FAIL

14

 

9209628

56

FAIL

15

 

9209629

80

 

16

 

9209702

88.5

 

17

 

9209803

92.5

 

18

 

9209625

70

CP

19

 

9209701

86.75

 

20

 

9209700

82.25

 

21

 

9209627

81.25

 

22

 

9209802

-

 

23

 

9209705

81.5

 


 


 


مدرس : آقای معینی فرد

سطح :RFC 1


 


ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره زبان آموزی

نمره کل

وضعیت

1

 

9209562

-

 

2

 

9209751

85.5

 

3

 

9209752

79

 

4

 

9209707

91

 

5

 

9209551

82

 

6

 

9209554

81.5

 

7

 

9209513

83.5

 

8

 

9209602

90.5

 

9

 

9209561

85

 

10

 

9209572

92

 

11

 

9209569

93

 

12

 

9209601

52

FAIL

13

 

9209643

90

 

14

 

9209642

-

 

15

 

9209521

88

 

16

 

9209750

94

TOP

17

 

9209520

86.5

 


 


 


مدرس :   خانم خوش روش

سطح :RFC 1


ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره زبان آموزی

نمره کل

وضعیت

1

 

9209552

79

 

2

 

9209582

79

 

3

 

9209585

96.5

TOP

4

 

9209594

92.5

 

5

 

9209591

-

 

6

 

9209581

52.5

FAIL

7

 

9209593

82

 

8

 

9209577

-

 

9

 

9209580

-

 

10

 

9209589

87.5

 

11

 

9209662

94

 

12

 

9209753

-

 

13

 

9209578

90

 


 


مدرس : خانم خوش روش

سطح :RFC 2


 


ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره زبان آموزی

نمره کل

وضعیت

1

 

9209755

91

TOP

2

 

9209756

82

 

3

 

9209712

85

 

4

 

9209666

-

 

5

 

9209507

-

 

6

 

9209757

-

 

7

 

9209598

-

 

8

 

9209754

73

CP

9

 

9209512

-

 

10

 

9209664

-

 

11

 

9209709

-

 


 


مدرس :  آقای معینی فرد

سطح :RFC 3  


 


ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره زبان آموزی

نمره کل

وضعیت

1

 

9209505

84.5

 

2

 

9209714

86

 

3

 

9209103

89.5

 

4

 

9209606

92.5

TOP

5

 

9209715

89

 

6

 

9209605

89

 

7

 

9209044

89

 

8

 

9209418

85.5

 


 


مدرس : خانم علی نژاد

سطح :BFC 1


 


ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره زبان آموزی

نمره کل

وضعیت

1

 

9209770

85

 

2

 

9209613

-

 

3

 

9209608

-

 

4

 

9209609

-

 

5

 

9209411

84

 

6

 

9209409

90

TOP

7

 

9209420

84

 

8

 

9209379

72

CP

9

 

9209771

70

CP

10

 

9209364

76

 

11

 

9209372

71

CP

12

 

9209772

88

 

13

 

9209495

79

 

14

 

9209282

73

CP

15

 

9209773

66

FAIL

16

 

9209043

70

CP

17

 

9209417

70

CP

18

 

9209464

75

 


 


مدرس : خانم شمسی

سطح  :BFC 2


 


ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره زبان آموزی

نمره کل

وضعیت

1

 

9209011

75

 

2

 

9209290

90.5

 

3

 

9209749

85

 

4

 

9209040

-

 

5

 

9209610

-

 

6

 

9209042

87

 

7

 

9209717

91

 

8

 

9209494

81

 

9

 

9209279

91

 

10

 

9209465

87

 

11

 

9209029

83

 

12

 

9209008

84.5

 

13

 

9209307

76.5

 

14

 

9209283

83

 

15

 

9209747

88

 

16

 

9209748

-

 

17

 

9209277

91.5

TOP


 


 


 


 


مدرس : خانم زینالی

سطح : BFC 3 


 


 


ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره زبان آموزی

نمره کل

وضعیت

1

 

9209296

86.5

 

2

 

9209660

81.5

 

3

 

9209646

95

TOP

4

 

9209078

65

 

5

 

9209718

78.5

 

6

 

9209501

-

 

7

 

9209359

-

 

8

 

9209360

82

 


 


مدرس : آقای وکیلی

سطح :GFC 1


 


ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره زبان آموزی

نمره کل

وضعیت

1

 

9209362

85

 

2

 

9209617

82

 

3

 

9209117

62

FAIL

4

 

9209616

80.5

TOP

5

 

9209159

77

 

6

 

9209101

81.5

 

7

 

9209381

77.5

 

8

 

9209065

84

 

9

 

9209614

-

 

10

 

9209615

-

 

11

 

9209650

80

 

 

 

9209479

75

 


 


 


مدرس :  آقای کیاور

سطح :GFC 2


 


ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره زبان آموزی

نمره کل

وضعیت

1

 

9209038

75

 

2

 

9209350

87

TOP

3

 

9209106

78

 

4

 

9209115

-

 

5

 

9209297

-

 

6

 

9209499

81

 

7

 

9209500

75

 

8

 

9209102

83

 

9

 

9209759

82

 

10

 

9209424

75

 

11

 

9209311

-

 

12

 

9209758

75

 

13

 

9209648

77

 

14

 

9209536

75

 


 


 


مدرس :  آقای وکیلی

سطح  : A 1


 


ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره زبان آموزی

نمره کل

وضعیت

1

 

9209782

92

TOP

2

 

9209126

78

 

3

 

9209125

86

 

4

 

9209123

79

 

5

 

9209148

86.5

 

6

 

9209300

67.5

FAIL

7

 

9209157

83

 

8

 

9209143

71

 

9

 

9209783

62.5

FAIL

10

 

9209315

77

 

11

 

9209784

77

 

12

 

9209180

70

CP

13

 

9209181

66