1-دوره های عمومی: دوره های عمومی زبان انگلیسی شامل 18 ترم می باشد. طول دوره هر ترم یک ماه و نیم (شش هفته) می باشد که به صورت کلاسهای سه جلسه یک و نیم ساعته در هفته تشکیل می شود و کل دوره طی سه سال به اتمام می رسد.

کتابهایی که برای دوره عمومی زبان انگلیسی تدریس می شوند شامل کتابهای ( Four Corners 1,2,3,4 ) به همراه سری کتابهای reading ) ) برای سطوح( beginner ) تا ( Upper-Intermediate ) ( تا ترم 12 ) و کتابهای Passage 1, 2 ) ) به همراه کتابهای Inside reading 3,4 ) ) برای سطوح Advanced ) ) ( از ترم 12 تا 18 ) می باشد.

 


 

2-دوره های تخصصی: دوره های تخصصی زبان انگلیسی شامل دوره های خاص آمادگی برای آزمون های مختلف می باشد. از جمله این دوره ها کلاسهای آمادگی آزمون (MSRT  ) و کلاسهای آمادگی آزمون TOEFL ) و IELTS )و کلاسهای مکالمهFree Discussion )  ) می باشد. طول هر یک از دوره ها دو ترم متوالی است که به صورت کلاسهای سه جلسه یک و نیم ساعته در هفته تشکیل می شود.

 


 

3-دوره کودکان: دوره کودکان زبان انگلیسی شامل 14 ترم می باشد که بصورت کلاسهای یک و نیم ساعته دو یا سه جلسه در هفته تشکیل می گردد. کتابهای آموزشی این دوره شامل کتاب Magic Time ) ) برای کلاسStarter )   ) و کتابهای ( English Time 1,2,3,4,5,6 ) برای کلاسهای بعدی می باشد.

 


 

 

__________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:34  این هفته:509  این ماه:2417  امسال:49523